"С имунитет в интернет"

 

В разговор с експерта Георги Апостолов, обсъждаме теми, които касаят всички потребители в интернет, но са особено важни за родителите на подрастващи, които трябва да влязат добре подготвени във виртуалния свят. Обхнащаме теми свързани с безопасното поведение в Интернет и всичко, което трябва да знаем, за да се предпазваме от опасности.

Георги Апостолов е координатор на Центъра за безопасен Интернет от създаването му през 2005 година. По професия е журналист с над 15 годишна практика като редактор и кореспондент в БТА, главен редактор на български и чуждоезични медии. През последните години ръководи множество инициативи срещу незакконото и вредното за деца съдържание и поведение онлайн. Ръководи кампании и обучения за насърчаването на дигиталната и медийната грамотност сред децата, младите хора, родителите и професионалистите, които работят с деца и семейства за превенция и намеса при онлайн злоупотреби с деца.